2018-11-06 Lamporna i Kalmarrondellen

Lamporna i glasrondellen är fortfarande inte tända på kvällarna. Varför?

Thomas bergström har svarat:

Elajo är underrättade och ska åtgärda belysningen.

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-11-07

Inkomna synpunkter