2018-11-05 Belysning i parken

Hej!

Är det meningen att lamporna under de nya bänkarna inte skall lysa jämt?. Just nu är bara en fjärdedel tända. (söndag kväll)

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Tack för din synpunkt. Meningen är att alla bänkarna på Stadshusplan ska ha belysning underifrån under dygnets mörka timmar. Problemet med att det inte lyste under några bänkar är åtgärdade, i dagsläget lyser det under samtliga bänkar.

Med vänliga hälsningar

Thomas Bergström

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-11-06

Inkomna synpunkter