2018-10-30 TILLGÅNG TILL WI-FI I KOMMUNHUSET

Varför får inte kommuninvånarna tillgång till Wi-Fi i kommunhuset när man är där på besök? I biblioteket är det fri tillgång till Wi-Fi. På andra platser är det fritt, sjukhuset i Kalmar m.fl. platser.

Niklas Persson, e-strateg har svarat

I dagsläget erbjuder vi inte medborgare fri surf i kommunhuset Balder. Istället hänvisar vi till huvudbiblioteket som erbjuder denna tjänst. Vi tittar för närvarande över hur vi kan förbättra servicen för medborgare ytterligare när det kommer till denna frågan och vi tar med oss din synpunkt i detta arbete.

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2018-10-30
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 6620 - kategori: 25

Inkomna synpunkter