2018-10-24 Kalmarrondellen

Tänd lamporna i Kalmarrondellen på kvällarna! Det är helt svart nu efter 19.30!

 

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Jag ska vidarebefordra den till Trafikverket vars stolpar står vid cirkulationsplatsen!

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-10-24

Inkomna synpunkter