2018-10-12 Behov av cykelbana på Norra Esplanaden

Jag har vid ett tidigare tillfälle påtalat behovet av en cykelbana på N Esplanaden, Konstaterar med glädje att man byggt sådana i Flygsfors och skall byggas i Alsterbro. Men då hastigheten på N Esplanaden oftast är högre än den tillåtna och många arbetare till och från Kährs vid olika tider pga skiftarbete går och cyklar på den känns den för mej osäker speciellt på vintern då endast en smal oftast oröjd trottoar finns. Ett annat problem är den smala bron där större fordon ofta verkar ha problem och den passeras ofta av boende på Almen och kommer förmodligen att passeras av fler när dom nya husen är klara,

Morgan Olsson har svarat

Hej

Det ligger i planerna att bygga en gång- och cykelväg vid Norra Esplanaden även en ny bredare bro ligger i planerna för 2019.

Morgan Olsson, gatuenheten

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-10-17

Inkomna synpunkter