2018-09-26 Naturreservatet i Svartbäcksmåla

2018-09-14 lämnade undertecknad in en del synpunkter om bl a en gran som har blivit skadad av blixten eller en storm och som kan skada förbipasserande. Undertecknad hade även fler frågeställningar och synpunkter. Men svaret jag fick av naturvårdshandläggare Olof Persson var att det var endast den skadade granen som kommunen hade för avsikt att hålla under uppsikt. Efter stormen Knuds framfart upptäckte jag att en stor, kraftig gren hade blåst ner från en lönn intill Karpatorpet. Den kunde ha träffat mig eller andra i huvudet och ingen som hade fått en sådan gren i huvudet hade överlevt eller också hade personen/personerna blivit lemlästade för livet. Förra året fick jag en mindre gren i huvudet och detta hände och orsakade mig huvudvärk i ca en vecka. För några år sedan upptäckte jag söra grenar och kontaktade kommunen som då skickade ner Lennart Storm, S, och Lars-Gunnar Hellström ,C, teknik-och samhällsbyggnadsnämndens ordförande respektive vice ordförande. De tog lätt på det hela och menade på att det inte var någon fara. Efter detta har det blåst ner flera grenar och som jag har bett kommunen om hjälp med att få bort. Den hjälpen uteblev och jag fick försöka själv med en slö handsåg att få bort det jag kunde. Jag försökte lyfta resten över staketet trots att det var för tungt för mig. Förbipasserande gick förbi men ingen hjälpte mig. Skall det bli likadant den här gången också att kommunen negligerar det jag säger och inte vill ta ansvar för den mark som kommunen äger? Jag har mailat Olof Persson 24/9 och informerat honom om vad som har hänt och bett honom om hjälp att få bort den tunga grenen. Något svar har jag fortfarande inte fått och pga detta blev jag nödsakad att skriva ytterligare en synpunkt.

 

Komplettering från synpunktsinlämnaren

2018-09-14 lämnade undertecknad in en synpunkt och ställde frågor angående naturreservatet i Svartbäcksmåla. Igår lämnade jag in ytterligare en synpunkt på detta tema samt en komplettering. Nu lämnar jag ytterligare en komplettering som har anknytning till naturreservatet, invasiva växter. Sedan många år tillbaka har jag uppmärksammat kommunen på att snöbärsbuskarna brer ut sig allt mer intill Karpatorpet i Svartbäcksmåla samt vid intilliggande motionsslinga. Jag har bett kommunen om hjälp att försöka ta bort dem men har inte fått något gehör för detta. Enligt naturvårdsverket kan invasiva växter som t ex häggmistel, jättedaggkåpa samt snöbär stoppas framöver. De sprider sig blixtsnabbt och riskerar att ta över annan växtlighet. Nu har kunskapcentrumet Artdatabanken kompletterat listan över invasiva arter rapporterar vetenskapsradion. Omkring 30% av arterna på listan är nya. Även välkänd! a växter finns med. Naturvårdsverket kommer att skicka ut listan på remiss. Om ca 2 år kan den nya listan fastställas av regeringen säger Anna Sandström på naturvårdsverket. Innan dess hoppas undertecknad att Nybro kommun försöker få bort dem redan nu innan de kväver all annan växtlighet!

Olof Persson, naturvårdshandläggare har svarat

Hej!

Tack för att du återigen uppmärksammar oss på detta. Nybro kommun har nyligen börjat arbeta med bekämpning av invasiva arter där jätteloka, lupin och kanadensiskt gullris hittills har varit de arter som uppmärksammats. Framöver finns planer på att utöka detta arbete och då i särskilt värdefulla naturmiljöer eller i tätortsnära lägen där de blir en olägenhet, i första hand. Varje område som vi vet om tar vi med oss och försöker få med i framtida planering. När detta kommer att ske och i vilken omfattning kan jag tyvärr inte svara på i dagsläget.

 

Med vänliga hälsningar
Olof Persson

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2018-09-28

Inkomna synpunkter