2018-09-26 Mountainbikes och bilkörning på motionsslingor i Svartbäcksmåla naturreservat

Undertecknad läste i måndagstidningen att företrädare för bl a Nybro kommun hade undersökt möjligheterna för utökad mountainbikecykling i Svartbäcksmåla naturreservat.( Förmodligen var det detta sällskap jag mötte i måndags e m när jag själv cyklade ner till Svartbäcksmåla på en vanlig cykel) Jag gillar också att cykla och har inget emot detta. Men när det gäller mountainbikecykling har det många gånger hänt att dessa cyklister har dykt upp plötsligt utan förvarning pga att de cyklar så fort så det har varit nära att jag m fl har blivit påkörda. De som cyklar måste ta det lugnt och räkna med att de som går eller springer på motionsslingorna har företräde i naturreservatet. Enligt bl a länsstyrelsen och naturvårdsverket är det särskilda regler som gäller för cykling i naturreservat. Det kan t ex vara förbjudet eller endast tillåtet på vissa leder. Skaderisken är stor och de som a! rrangerar cykling i t ex en grupp har ett särskilt ansvar. Man måste t ex anmäla samråd med länsstyrelsen om cyklingen kan skada marken och trädrötterna. (Det finns bevis på att terrängcykling skadar trädrötterna).

Undertecknad har under många år även observerat att folk från kolonilottsområdet kör med bil på motionsslingorna och folk har kunnat bli påkörda och skadade. Trots att biltrafik på motionsslingorna är förbjudet med undantag av kommunens egna fordon så har inte kommunen gjort något för att stoppa privat bilkörning på motionsslingorna vilket är anmärkningsvärt! Förutom att bilisterna kan skada folk så leder biltrafik i naturreservat även till skador på mark, växter och djur. Undertecknad har noterat att antalet fåglar, grodor/paddor, Sumpvioler och vissa orkidéer har utrotats i Svartbäcksmåla. Detta kan alltså bero på ovanstående orsaker. Det finns inga ursäkter varför vissa personer skall få tillstånd till bilkörning! på motionsslingor pga deras bekvämlighet. Reglerna bör gä! lla för alla i ett känsligt naturreservat såväl som för motionärer, mountainbikescyklister, bilister. Alla bör respektera allemansrätten. För övrigt tycker undertecknad att det har exploaterats för mycket i Svartbäcksmåla naturreservat. Anser t ex att bygga stugbyar mm kan förstöra reservatet istället. Att bygga ett hotell i Svartbäcksmåla naturreservat är ganska långsökt enligt min mening. Hotell skall vara centrala och Stora Hotellet med dess unika Theandermålning behöver renoveras. Tidigare har ju undertecknad föreslagit att kommunen kan köpa Stora Hotellet av Faroy för att sedan hyra ut detta och på köpet få behålla Theandermålningen i kommunens ägo.

Till sist önskar jag att Nybro kommun vill värna om det känsliga naturreservatet och inte exploatera för mycket även om jag är medveten om att det finns många föreningar som slåss om utrymmet. Men det är viktigt att inte glömma att även djuren, växterna måste få utrymme i naturreservatet!

Frida Johansson, markförvaltare har svarat

Hej!

Tack för dina synpunkter.

När det gäller MTB-cykling är detta endast tillåtet på utmärkta cykelleder i naturreservatet enligt föreskrifterna.

De som har kolonilotter får köra bil till sina lotter på befintliga vägar till de två områdena.

Nybro kommun värnar om naturvärdena i naturreservatet och utreder var olika anläggningar/leder ska placeras för att skydda särskilt värdefulla platser.

Med vänliga hälsningar
Frida Johansson

Komplettering från synpunktsinlämnaren

Hej!

Tack för svaret. Men vilka leder är särskilt utmärkta för mountainbikes? Finns det skyltar som visar detta? Som det nu är så trängs mountainbikescyklister med motionärer och bilister, åtminstone vad jag har sett utanför Karpatorpet. Detta har jag påtalat i många år utan att få något gehör. Varför talar inte kommunen om detta eller sätter upp skyltar som visar var man får köra bil? Jag har även sett andra personer som har parkerat i skogen och intill motionsslingorna. Man kan undra varför inte motionärerna kan parkera på befintliga parkeringsplatser? De är ju där för att motionera. Jag skrev synpunkter om det här för några år sedan och menade på att en av fotbollsplanerna kunde användas till parkering.(Den som ligger parallellt med avtagsvägen till orienteringsklubbens stuga). Förr parkerade en del bilister bakom jordkällaren i närheten av Karpatorpet. Att man är gammal men orkar jobba på sin kolonilott. Skall detta vara en förmildrande omständighet som ger honom rättighet att köra bil på motionsslingan? Eller är det så illa att Nybro kommun tillåter bilkörning på motionsslingan???

Frida Johansson, markförvaltare svarade 2018-10-02

Hej!

Det finns tre stycken leder utmärkta för MTB, se bifogad karta.

Även S:t Sigfridsleden är för cykel.

Det ät tillåtet att köra på utmärkta körvägar till koloniområdena. Dessa finns utmärkta i foldern för Svartbäcksmåla naturreservat som du kan läsa här:  https://nybro.se/uppleva-gora/natur-friluftsliv/svartbacksmala/svartbacksmala-naturreservat/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare komplettering från synpunktsinlämnaren 2018-10-05

Hej!

Tack för upplysningen! Men jag skulle även vilja ha svar på hur kommunen skall få bort bilkörningen på motionsslingorna?

Frida Johansson, markförvaltare har svarat 2018-10-05

Hej!

Bilkörning i Svartbäcksmåla naturreservat ser vi inte som ett problem i dagsläget. Vi kommer kontakta Nybro Odlarförening och informera om vad som gäller rörande bilkörning i området.

 

Med vänliga hälsningar
Frida Johansson

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-09-28

Inkomna synpunkter