2018-09-12 Nybro kommuns vision

Hur formar vi ett större Nybro?

Genom ett hållbart tänkande både socialt och samhällsvänligt där människor trivs och mår bra. T.ex. hållbara byggnationer med långsiktigt tänk i olika verksamheter. Använda visionsloggan och låta den symbolisera och innefatta hela kommunen, både stad och landsbygd. Låta den vara återkommande och synlig genomgående i kommunen. T.ex. på soptunnor, i rondellen, Nybro kommunskyltar, gång- och cykelvägar etc. Loggan i rondellen kan med fördel vara i glas. Kan även finnas en i glas på torget Det är viktigt att alla medarbetare i kommunen ser sig själv som positiva ambassadörer för Nybro kommun och är goda förebilder.

Kommunikationsstrateg Anette Gustavsson har svarat

Tack för ert engagemang, det är betydelsefullt.  Som ni så tydligt framför är ett hållbart agerande en förutsättning för vår värld och Nybro kommun har därför tagit fram ett hållbarhetsprogram som tas upp som ärende på kommunfullmäktige 22 oktober. Detta hållbarhetsprogram kommer att genomsyra alla beslut och därigenom på olika sätt också påverka verksamheten i kommunen.

Er tanke på att använda symbolen i visionen i samband med den externa kommunikationen fanns sedan tidigare och ert förslag gör oss än säkrare att vi väljer rätt väg, tack. Går allt som planerat kommer ni att se symbolen på brunnslock runt om i kommunen och successivt kommer den att bli synlig på olika sätt. Håll ögonen öppna!

Sist men inte minst är vi fantastiskt glada över i er insikt i möjligheten att vi som är anställda i Nybro kommun blir betydelsefulla ambassadörer både här och nu och i framtiden för visionen. En vision är en vision och ska leva länge och på olika sätt påverka vårt förhållningssätt och beslut i vardagen.

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-23 | skapad: 2018-09-13
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 6512 - kategori: 25

Inkomna synpunkter