2018-08-27 Grop i cykelväg

Hej. På cykelvägen längs Norra Vägen precis vid bron över bäcken finns sen minst ett halvår tillbaka ett ”asfaltsdike”. Då det inte verkar finnas någon bygg eller anläggninsaktivitet där vore det önskvärt att ni fixar till denna grop.. För övrigt finns det fler ställen längs cykelvägarna runt stan som inte är så roliga att passera med en ofjädrad cykel. Ta en cykeltur och inspektera vet ja, Tack å Hej!

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Hej

Vad gäller övergrävningar på GC-vägen som går längs Norra vägen så har jag vidarebefordrat synpunkten till Trafikverket som sköter drift och underhåll av den GC-vägen.

I övrigt jobbar vi kontinuerligt med våra GC-vägar och reparation av dem, de senaste åren har det förlagts väldigt mycket fiber i stan med många övergrävningar som följd. Du får gärna höra av dig igen med mer precisa platser som behöver åtgärdas, de är förhoppningsvis redan inlagda i våra lagningslistor men det är ju inte heller omöjligt att något missats.

 

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

Komplettering

Hej. Komplement till Grop i cykelväg Hallandsgatan – totalt livsfarligt om man inte är uppmärksam. Cykelvägen Hanemålavägen – Slåttervägen. Tack å Hej!

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2018-08-27

Inkomna synpunkter