2018-08-23 ”Kottmannen” och lekparken i Paradiset

Till att börja med får jag tacka Nybro kommun för att ni idag tog bort flertalet av kottarna som ”kottmannen” under en längre tid har slängt ner till lekparken i Paradiset från närliggande trottoarer och vägar! Det är nu andra gången i år som kommunen har fått lägga ned tid och pengar pga ”kottmannens” egenmäktiga förfarande. Idag kunde man läsa i dagstidningarna att ”kottmannen” föklarade sitt beteende med att han hade fått tillåtelse av Nybro kommun att hålla kottar borta från dagvattenbrunnarna i området. Vad jag kan se finns det bara en näraliggande dagvattenbrunn där det kan ramla ned kottar i. Min fråga är nu; det kan väl inte vara möjligt att Nybro kommun har gett ”kottmannen” tillåtelse till att slänga ned kottarna i lekparken från intilliggande trottoarer och vägar? I så fall måste väl Nybro kommun ha menat att ”kottmannen” i fråga själv skulle ha transporterat bort kottarna? Efter det att kottarna hade blivit borttagna,(åtminstone i halva lekparken), återkom ”kottmannen” för att föreviga detta och det är inte första gången han tar kort i parken och på trottoarer och vägar intill parken. I eftermiddag kom han tillbaka en gång till och tog åny kort med samma motiv, dvs lekparken med omnejd med den skillnaden att skylten på en av tallarna förevigades också. ”Kottmannens” beteende är mycket märkligt tycker jag och ganska onormalt får man väl säga. En sak är i alla fall säker och det är att han såg väldigt ledsen ut när han fick se att kottarna var borttagna. Han såg i det närmaste chockad ut och verkade få tröstas av förbipasserande fotgängare. Det skulle inte förvåna mig om ”kottmannen” kommer att fortsätta med att slänga ned kottar i parken. Vi får hoppas att han inte gör det och att han kan hitta på någon annan sysselsättning som pens! ionär. Skulle problemet återuppstå så måste Nybro kommun ! ta ytterligare allvarliga samtal med honom och vidta lämpliga åtgärder. Om inte detta heller hjälper finns inget annat alternativ än att kontakta sjukvården. För ”kottmannens” beteende är som sagt långt ifrån normalt!

Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för dina synpunkter. Vi ser över det.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-08-27

Inkomna synpunkter