2018-08-21 CYKELSTÖLDER VID JÄRNVÄGSSTATIONEN I NYBRO

Idag (180820) blev jag återigen bestulen på en cykel vid järnvägsstationen i Nybro. Jag lämnade i november 2017 en synpunkt, där jag dels lämnade ett förslag på åtgärd och önskade återkoppling. Jag har fortfarande inte fått någon återkoppling, men vill härmed åter lämna mitt förslag. Jag föreslår att kommunen ansöker om tillstånd för kameraövervakning av cykelparkeringarna vid järnvägsstationen för att avskräcka och förebygga cykelstölder. Nybro verkar vara en av Sveriges värsta städer, när det gäller cykelstölder.

Säkerhetschef Thomas Lundberg har svarat

Tack för din synpunkt.

Beklagar att du inte fått någon återkoppling på din synpunkt du lämnade i november 2017.

Jag kommer att lyfta detta i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) som sammanträder under augusti månad. Jag är inte främmande för att föreslå kameraövervakning, men vill flagga för att det inte är helt lätt att få tillstånd till kameraövervakning på allmän plats. Det krävs bland annat att man kan visa att man först gjort andra åtgärder och att man har ett underlag (dokumenterade polisanmälningar) som visar att det förekommer stölder. Jag ber att få återkomma till dig beträffande ärendets vidare hantering när det behandlats i  BRÅ.

Slutgiltigt svar av säkerhetschef Thomas Lundberg efter att frågan tagits upp i BRÅ

Angående din fråga om kameraövervakning på stationsområdet i Nybro tätort på grund av cykelstölder.

Frågan har diskuterats i kommunens brottsförebyggande råd under september.

Vi vet att det talas om att det stjäls många cyklar på stationsområdet. Antalet polisanmälda cykelstölder på området under perioden april-augusti (15/8) 2018 uppgår till tre stycken. Självklart är det tråkigt för de som drabbas. Underlaget är dock inte tillräckligt för att motivera såväl investering som skäl till åtgärden i en ansökan till Länsstyrelsen. Kanske är det så att det stjäls fler cyklar än vad anmälningsstatistiken visar men det är den faktiska dokumenterade statistiken vi måste hänvisa till.

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-25 | skapad: 2018-08-22
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 6455 - kategori: 25

Inkomna synpunkter