2018-08-16 Lekparker

Undertecknad har flera gånger de senaste åren skrivit synpunkter och ställt frågor om inte Nybro kommun skall förbättra och utveckla lekparkerna. Svaren jag har fått är att kommunen håller på att undersöka detta. Men i skrivandets stund verkar inget ha hänt. Nu har jag ytterligare en fråga på detta tema och den är; Har Nybro kommun besiktigat lekparkerna och i så fall när gjordes detta? Det kan ju finnas saker som barnen leker med och som de kan skada sig på om inget görs. Undertecknad har även flera gånger skrivit om ”Kottmannen” som ofta slänger ned kottar i lekparken som barn, vuxna och äldre kan snubbla på och skada sig på. (Jag har sett många som har snubblat på kottarna) Äldre människor har som bekant svårt med balansen men vem som helst kan snubbla och skada sig. Förra fredagen hade ”kottmannen” tagit med sig en sopkvast och trots att en renhållningsbil bara några minut! er innan hade sopat Jakobsgatan bl a så fanns det kottar kvar som ”kottmannen” sopade ned till parken inklusive kottarna på trottoarerna. Hur länge till skall Nybro kommun tillåta detta? Har hört att ”kottmannen” i fråga bor i huset intill och har arbetat på Samhall. Har Nybro kommun tänkt på att dessa kottar kan skada kommunens maskiner?

Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare har svarat

 

Hej,

Tack för dina synpunkter. Vi ser över det.

 

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2018-08-20

Inkomna synpunkter