2018-08-14 Nybros tätortsnatur

Gångvägen/träbron över Linnéasjön behöver gallras på vegetation som sticker in över bron.

Olof Persson har svarat

Tack för inkommen synpunkt.

Vi utförde röjningar efter att vi fick in ditt meddelande och hoppas nu att man lättare kan ta sig fram längs spången.

Med vänlig hälsning

Olof Persson
Naturvårdshandläggare

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-08-20

Inkomna synpunkter