2018-08-14 Kottmannen

Undertecknad har tidigare ställt frågor till Nybro kommun angående ”kottmannens” agerande i lekparken i Paradiset i Nybro utan att få svar. För några dagar sedan, den 10/8 gick ”kottmannen” ännu längre och nöjde sig inte enbart med att slänga ned kottar från trottoarerna utmed Jakobsgatan och Paradisgatan utan sopade även ned kottar från Jakobsgatan ned till lekparken trots att Nybro kommun bara några minuter innan hade sopat gatan. Nu är det så mycket kottar i lekparken att de utgör en fara för barn, vuxna och äldre som kan snubbla och skada sig på kottarna. Undertecknad undrar nu varför Nybro kommun inte gör något åt saken och förhindrar ”kottmannens egenmäktiga förfarande”? Mitt förslag är att ”kottmannen” får till uppgift att samla upp alla kottar i en sopsäck under övervakning av kommunen och transportera bort dem från lekparken. Detta borde väl vara ! den lindrigaste formen av bestraffning från kommunen. Hur kan Nybro kommun tillåta detta?

Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för dina synpunkter. Vi ser över det.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2018-08-20

Inkomna synpunkter