2018-08-13 STORA HOTELLET

Undertecknad har i flera år lämnat in synpunkter angående Stora Hotellet och Theandermålningen som jag m fl önskar att Nybro kommun köper tillbaka och bevarar Theandermålningen i kommunens ägo. Senast jag skrev synpunkter om detta var i år 2018-03-06 och 2018-03-09. Nyligen kunde man läsa i dagstidningen att Nybro kommun inte hade fått in några anbud för att sälja Stora Hotellet. Mina frågor är nu; är inte Faroy längre ägare till Stora Hotellet?

Varför har inte Nybro kommun lyssnat på mina förslag bland annat att köpa tillbaka Stora Hotellet och därefter hyra ut hotellet? Enligt kommunchef Darrell var visst priset för högt. Men enligt min mening är detta pris som kommunen får betala för sitt misstag att en gång i tiden sälja hotellet alldeles för billigt. Enbart Theandermålningen är säkert värd sin vikt i guld! Jag tycker att Nybro kommun borde anstränga sig mer för att ro iland köpekontraktet som i framtiden kommer att innebära en stor vinst för Nybro kommun.

Jan Darrell, kommunchef har svarat

Känner inte igen att ”Nybro kommun inte hade fått in några anbud” men troligen syftas det på att Nybro kommun inte fått någon förfrågan från ägarna om att inleda förhandling, ty Nybro kommun har tidigare lämnat ett bud men fått det nekat och därefter har inget ytterligare hänt.

Faroy är såvitt vi vet fortfarande ägare och Nybro kommun är fortsatt intresserat av att köpa men endast till skäligt pris och i ett sammanhang som leder framåt, det är ingen mening med att vara passiv ägare till en tom och eftersatt byggnad.

Som jag också pekat på är kommunens ansvar – och prioritet – att ha skolor, förskolor, äldreboenden och liknande verksamhetsfastigheter. Stora Hotellet är en kommersiell fastighet. Orsaken till att kommunen en gång i tiden köpt och sedan sålt är inget jag kan kommentera.

Ska vi göra affär nu behövs en kommersiell aktör som vill driva verksamhet i huset och någon sådan kan vi i dagsläget inte se. Att köpa ett hus dyrt, rusta upp det för ännu mer pengar och inte ha någon som vill köpa/driva verksamhet är inget vi använder skattemedel till.

Nybro kommun är gärna samarbetspart men då måste det finnas minst en part till. Den frågan arbetas det på.

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-18 | skapad: 2018-08-14
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 6422 - kategori: 25

Inkomna synpunkter