2018-07-19 Nybro kommuns beredskap

Till att börja med vill jag tacka för svaret jag fick från bl a Magnus Lindahl m fl angående mina synpunkter och frågor jag ställde om vilken beredskap Nybro kommun har i fall det värsta skulle hända. Undertecknad tog upp dessa frågor redan 2002 samt 2017. Tyvärr fick jag inget svar på hur kommunen tänker upp bunkrade matförråd, bygga till nya skyddsrum och rusta upp befintliga skyddsrum. Statistik visar att endast 73% av Nybros befolkning är skyddade via skyddsrum om det skulle bli krig eller uppstå andra katastrofer. En annan högaktuell fråga gäller brandsäkerheten. Det har ju som bekant sparats in på deltidsbrandkåren och vid den senaste branden i Kungshall kunde inte räddningstjänsten i Nybro klara detta på egen hand utan fick ta hjälp från grannkommunerna. Om det skulle uppstå flera bränder samtidigt, (som det har gjort på många platser i Sverige just nu pga torkan), så skulle Nybro kommun aldrig klara detta heller, kanske inte ens med hjälp av grannkommunerna. Om det skulle uppstå ett riktigt skräckscenario med krig, naturkatastrofer dessutom så vågar jag inte tänka på hur detta skulle sluta. Många politiker slår sig för bröstet och tycker att Nybro kommun kan klara sig bra ändå trots ett nedbantat brandförsvar och räddningstjänst. Men ni som arbetar i räddningstjänsten vet hur det fungerar och vad som behövs för att ha en optimal räddningstjänst. Jag har även efterlyst fler ambulanser. Som det är nu finns det bara två stycken och det är bara en som är fullt utrustad. Undertecknad är tacksam för svar om hur Nybro kommuns strategi ser ut för att utöka räddningstjänsten så att så många liv som möjligt kan räddas. Sedan tycker jag att det var anmärkningsvärt att inte all personal kunde komma vid övningen under krisberedskapsveckan inte kunde komma. Vid sådana viktiga övningar är det oerhört viktigt att alla kan komma. ! Hur skall annars Nybro kommuns beredskap kunna fungera om det ! värsta skulle hända?

Mottagen och under behandling.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2018-07-20

Inkomna synpunkter