2018-07-09 Boende på Morgonstigen

På Morgonstigen driver Nybro Kommun boende för ensamkommande pojkar. Det bor tre stycken där. Två personal, en minibuss, en personbil och en båt har dessa tre killar tillgång till. Vilket slöseri med hela folkets tillgångar. Skäms kommunen!!!

Socialchef Gudrun Johnsson har svarat:

Morgonstigens HVB tillika HVB Bern är anpassat till 8 ungdomar. Antalet placeringar kan variera över tid beroende på anvisningar till kommunen samt ålder.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande HVB styr hur kommunerna måste bemanna med personal på HVB och det måste kommunen förhålla sig till.

Fordonsparken kommer att förändras eftersom antalet ungdomar har minskat.

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2018-08-22

Inkomna synpunkter