2018-06-29 Diverse synpunkter

  1. Jag saknar min förankrade soffa i hörnet Emmabodavägen-Madesjövägen som jag skrev ett förslag om förra året. Vi är flera som önskar få en soffa där. Vi är flera som hälsar på anhöriga på Gläntan och Törnvägen som vi går på promenad med så vore perfekt med en soffa där.
  2. Sen har vi det där med lekplatser, de är under all kritik i Nybro. Jag vet att ni skrivit att ni ska rusta upp, men när?
  3. Skäms att bo i Nybro kommun och inte fått igång campingen när turisterna och bekanta kommer hit utan man måste hänvisa till andra campingar utanför Nybro tex Kalmar eller Orrefors. Likadant med hotell och vandrarhem.
  4. Rätta gärna till vägskylten som sitter i hörnet Skånegatan/villagatan. har väl fått en törn av plogningen.
  5. Samtidigt laga till alla småhål på Skånegatan som man lätt vrider fötterna i mellan Smålandsgatan/ Skånegatan.

Stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström svarar på fråga 1 och 2:

Vi har inga extra bänkar att ställa ut i nuläget, alla utplacerade fyller sin funktion. Vi ser över platsens läge för en framtida ny parkbänk.

Strax efter sommaren ska en presentation av lekplatsprogrammet göras i planberedningen, därefter kan de första åtgärderna göras.

 Sport- och fritidschef Liselott Lindkvist,har svarat på fråga 3

Campingen var i mycket dåligt skick då den stängdes.Stugorna är helt utdömda och kan inte hyras ut.Servicebyggnaden är sanerad och städad. Nu väntar vi på nya lås till dörrarna. Allt är beställt.Receptionsbyggnaden är sanerad och städad. Nu väntar vi på 4 nya dörrar till byggnaden och nya lås. Allt är beställt. 2 bommar till området är på plats.Bom till huvudentrén är beställd och levereras förhoppningsvis vecka 27.

När allt är på plats så öppnas campingen för tält, husvagnar och husbilar.

 

Gatuchef Morgan Olsson svarar på fråga 4 och 5:

Vi kommer kontakta Mark och Service som är kommunens ”utförarorganisation” så att de kan ta sig en titt på vägskylten och småhålen på Skånegatan.

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2018-07-02

Inkomna synpunkter