2018-06-29 Vattningsförbud

Hej tänkte kolla på er hemsida om vattningsförbudet, hittade inget, var kan det stå? vill gärna veta när och i vilken omfattning det är.

Linda Olsson, Vattenhandläggare har svarat

Vattnet i sjöar och vattendrag behövs för att djur och växter ska överleva, även för att producera dricksvatten. När flödet i våra sjöar och vattendrag blir lågt påverkar alla ytvattenuttag naturvärdena negativt oavsett mängd. Tänk på att även små uttag kan påverka fiskar, andra organismer och växterna i vattnet.

Bli vattensmart genom att stänga av pumparna och samla regnvatten när det väl kommer så vi bibehåller livet i våra sjöar och vattendrag!

Information om bevattning med kommunalt vatten går att hitta på  https://nybroenergi.se/ under nyheter. De meddelade den 11 juni att det bra att vara sparsam med kommunalt dricksvatten  https://nybroenergi.se/nyheter/gallande-bevattningsforbud/ samt att det är ett ansträngt vattenläge i Alsjöholm  https://nybroenergi.se/nyheter/gallande-bevattningsforbud/.

Med vänliga hälsningar
Linda Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2018-07-02

Inkomna synpunkter