2018-06-18 Lekparker/Utegym

Till att börja med vill jag tacka sport- och fritidschefen Liselott Lindkvist för svaret och samtalet om min senaste synpunkt om kombinerade lekplatser och utegym vilket Liselott tyckte var en bra idé. Under samtalet nämnde Liselott något om att kanske inte alla lekplatser kunde rustas upp på det sätt som jag m fl önskade med motiveringen att det är så många barn som har tillgång till egna hus med tillhörande trädgårdar där de kunde leka. Men det är tyvärr alltför många barn som bor i hyreshus och inte kan leka på samma villkor som bättre bemedlade barn. Därför är det enligt min mening mycket viktigt att alla kommunens lekplatser rustas upp så att alla barn skall få ha samma rättigheter som barn i välbeställda familjer. Barn har som bekant mycket ”spring” i benen och behöver röra sig mycket. Många barn har blivit tjocka pga för lite motion och kan få men av detta senare i livet

Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för dina synpunkter. Kommunen arbetar för tillfället med ett lekplatsprogram som syftar till att hitta ett arbetssätt att fördela resurser till bibehållna lekplatser och som underlag vid anläggning av nya.

 

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Komplettering från synpunktsinlämnaren

Undertecknad har noterat att en äldre herre har som fritidssysselsättning att plocka kottar på trottoaren utmed Jakobsgatan/Paradisgatan och sedan kasta ner kottarna i lekparken i Paradiset. Nu är det så mycket kottar i lekparken att det börjar bli problem att röra sig i parken och det är lätt att snubbla för både barn och vuxna. Undertecknad undrar nu om Nybro kommun har för avsikt att ta bort kottarna i lekparken, eller om man skall vänta tills ekorrarna tar hand om dem, eller om kommunen skall ta ett allvarligt samtal med ”Kottmannen”?

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-06-19

Inkomna synpunkter