2018-06-11 Flaggor önskas

Hej. Jag tycker ni skall sätta upp några eller någon flaggstång på Stadshusplan.

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-14 | skapad: 2018-06-12
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 6280 - kategori: 25

Inkomna synpunkter