2018-06-11 Flaggor önskas

Hej. Jag tycker ni skall sätta upp några eller någon flaggstång på Stadshusplan.

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-06-12

Inkomna synpunkter