2018-06-07 Slitna lekplatser

Hej! Lekplatserna i Hanemåla är över lag slitna och ganska lika varandra. Vi slulle med glädje se färre men större lekplatser som innehåller fler attraktioner och mer variation på varje. Vid Såvägen vore det tacksamt med upprustad lekplats där det relativt snart kommer finnas många nyinflyttade barnfamiljer. Sist men inte minst: Högst upp på dotterns önskelista finns en riktigt stor lekplats i Nybro, likt den som finns i Skälby, Kalmar. En sådan skulle kunna bli en trevlig träffpunkt för barnfamiljer och ett roligt och uppskattat utflyktsmål. Badhusparken eller Svartbäcksmåla föreslås som tänkbar placering.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för synpunkterna. Vi tar med detta i lekplatsprogrammet som utarbetas under sommaren.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-06-07

Inkomna synpunkter