2018-06-07 Lekplatser

Vi bor vid torget och saknar en bra lekplats. Den vid gamla sibylla som revs är det alltid ungdomar på, även när vi står där med barnen och väntar. Den bakom Willys är risig. Mitt förslag/önskan är att rusta upp och bygga större på den vid Willys. Alternativt bygga en lekplats på gräsmattan vid mejeriet.

Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för synpunkterna. Vi tar med detta i lekplatsprogrammet som utarbetas under sommaren.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-06-07

Inkomna synpunkter