2018-06-07 Lekparkerna

Lekplatsen utanför oss är under all kritik. Jag talar då om lekplatsen mellan Dahlborgsgatan 7 och Dahlborgsgatan 9 samt gångvägen dit och till övre parkeringen Verkar bara vara ena sidan av kungshall som man bryr sig om, för här har det legat krossat glas och mängder av skräp redan INNAN branden och de som klippt gräset har kört rakt över det så att det spridits ut ännu mer. Tom över aluminiumburkar så att vi fått plocka remsor så att inte vår hund ska skada sig. Man måste ju kunna gå ut på gångvägarna Sanden i lekparken börjar växa igen, parken är skitig och mycket dåligt skött och i skogspartierna mellan husen och parkeringar samt garage är det rena rama soptippar… Samma med gräsplättarna utanför fryshuset, inte omskötta av bostadsbolaget el kommunen alls… gissar att vi bor på fel sida algatan? Vi betalar ganska mycket för att bo här och förväntar oss att våra barn ska kunna leka och att hunden ska kunna gå ut utan att få glas eller metall i tassarna. Jag önskar och hoppas att ni skickar hit någon snart för att titta på eländet. Sedan man grävde för fiber? Så har gångvägen inte gjorts i ordning, asfaltsblock, grus och stora gropar längs gångvägen och massor av skräp.

NBAB har svarat

Hej,

Vi har gjort en okulär syn på området som omnämns i mailet nedan, bifogar bilder.

Avseende lekplatsen så är den fortfarande avspärrad ur säkerhetssynpunkt, så några aktiviteter är svårt att planera in tillsvidare.

Området runt fryshuset, även den fotograferad, så ser vi inte någon anmärkningsvärd misskötsel.

 

Med vänlig hälsning

Anders Hildingsson

Chef för inre och yttre skötsel

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-06-07

Inkomna synpunkter