2018-06-07 Höga hastigheter

Kan ni göra något åt trafiken ner till Montessori skolan där det hålls höga hastigheter förbi varför inte flytta deras utfart och stänga författarvägen för deras trafik…

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Eftersom det finns en infartsväg idag har vi inga aktuella planer på att stänga av Författarvägen och bygga en ny.

Varför utformningen av infarten byggdes på det sätt som den gjordes kan jag tyvärr inte ge något bra svar på.

Jag förstår vad du menar med att en ny infart skulle kunna byggas för skolan, det skulle ju inte krävas någon längre vägsträckning.

Vad gäller trafiksituationen med höga hastigheter så är det i första hand en fråga för polisen.

Om det är lärare och föräldrar som kör för fort kanske det till och med får effekt om du ringer till skolan och påpekar detta?

I övrigt tycker jag utformningen är bra med god sikt och separerad gång- och cykelväg så trafiksäkerhetsmässigt är standarden god.

Med vänlig hälsning

Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-06-07

Inkomna synpunkter