2018-06-07 Centrala lekplatser

Lekplatserna i centrum behövs att rustas upp. Jag tänker specifikt på den vid torget (Karins grill) den skulle även kunna byggas ut för att passa fler åldrar. Den ena grinden är tex trasig där och de är alltid fullt i soptunnan som är i anslutning så skräp slängs på backen. Sen även lekplatsen bakom Willys ser så fallfärdig ut att man inte vågar släppa barnen dit för att titta på den ens. Och lekplatsen vid joelsskogens camping/ badplatsen linneasjön är de fullt med glassplitter, så de som gästar badplatsen som skulle behöva rustas upp kan inte ta en paus i badet för att åka lite kana eller gunga. ”Staket” som sitter runt om är dessutom trasigt på sina ställen. Föräldrar i Nybro kommun borde få känna att deras barn är säkra när dom leker på lekplatserna, inte den rädsla som är idag. Även Nybro kommun borde prioritera lekplatserna för barnens välmående av uteliv och kunna knyta an socialt med andra barn.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för synpunkterna. Vi tar med detta i lekplatsprogrammet som utarbetas under sommaren.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-06-07

Inkomna synpunkter