2018-06-06 Lekplatsen i Örsjö

Hej! Jag tycker att lekplatsen i Örsjö behöver rustas upp och få lite nya roliga grejer och ett staket runt om vore bra för säkerheten för barnen. Det sticker upp spikar/skruvar i taket på en av grejerna. Det finns inte mycket att leka med/på. Örsjö har många barn och antalet ökar. Det vore på sin plats att vår lekplats fick lite underhåll.

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för synpunkterna. Vi återkommer om detta efter avstämning med dig nästa vecka, enligt telefonsamtal.

Med vänliga hälsningar

Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2018-06-07

Inkomna synpunkter