2018-06-05 Utegym

2017-02-08 skrev undertecknad en synpunkt till Nybro kommun där jag önskade fler utegym i Nybro. Sport- och fritidschefen Liselott Lindkvist tackade för min synpunkt och svarade att man skulle titta på vilka ytor som skulle kunna vara lämpliga i samarbete med sport och fritidsprogrammet. Liselotte svarade att man även skulle titta på lämpliga platser i Nybro och på andra orter i kommunen. I dagens tidning kunde man läsa att två socialdemokrater, Martina Aronsson och Brith-Louise Fagerstrand hade fått svar på sina frågor om utegym i de mindre tätorterna. Men undertecknad som ställde frågor redan 2017-02-08 har fortfarande inte fått svar på mina frågor. Varför kan man fråga? Det finns tillgång till utegym i Svartbäcksmåla. Men kunde det inte även vara lämpligt att ha detta i åtanke när kommunen utreder hur lekplatserna skall utvecklas? Utegym på lekplatser är väl inte helt fel?

Liselott Lindkvist, Sport- och fritidschef har svarat

 

Hej!

Tack för din synpunkt.
Det svar som du läst i tidningen var en ”motion” som var inlämnad till kommunen och behandlades i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-22   § 63 Remiss av motion – Sund, smart och stark senior även på landsbygden.

När det gäller utegym i Nybro så är den frågan med i delar av Linneasjöprojektet (där även lekplats diskuteras).
Att samordna utegym och lekplats på ett ställe är ett bra förslag.

 

Med vänliga hälsningar!
Liselott Lindkvist

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-06-05

Inkomna synpunkter