2018-05-20 Gång- och cykelvägar vid Stationsområdet

Vet inte venm som är ansvarig för stationsområdet – Kommunen eller Trafikverket – men Gång- och cykelvägarna runt området är bedrövligt skötta. Det ligger sand i mängder, skräp och det växer ogräs. Vore väl lämpligt att det är välskött om stationen skall fungera som en en ”port till Nybro”?

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Hej

GC-vägarna runt stationsområdet ligger inom kommunens ansvarsområde. Tyvärr har vår utförandeenhet som sköter sandupptagning på GC-vägarna drabbats av en del maskinhaverier som gjort att sandupptagningen försenats, även den långa vintern gjorde så att man kom igång lite senare än vanligt. Förhoppningsvis kommer sträckorna att vara åtgärdade inom ett par dagar.

 

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2018-05-21

Inkomna synpunkter