2018-05-18 Avsaknad av rastgårdar och avfallskärl

Hej, vi har våran tomtgräns c:a 200 m vid promenad/bilväg där många hundägare passerar per dag. En del ägare sköter sig, men långt ifrån alla. Och om vi nu plussar på med alla turister som ska besöka nya glashyttan/shopen/smedjan, så kommer detta att bli ohållbart. Vi kräver att kommunen ser till att det finns tillräckligt med kärl och avfallspåsar ev förbudsskyltar så vi slipper ifrån denna sanitära olägenhet från vår privata tomt och gångväg. Detta bör ske omg. Gäller även flera av våra grannar runt dammen i Orrefors.

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Hej

Det är ju inte trevligt om hundägarna inte plockar upp efter sina hundar, detta är ju ett ansvar varje hundägare har.

Såvitt jag vet finns skall de finnas en soptunna i Paviljongsparken 100-150 meter från er bostad? Jag kommer kontrollera om den finns kvar eller ej.

Några förbudsskyltar för hundar är inget som vi har för avsikt att sätta upp i nuläget, och om problemet är att hundarna springer in på er tomt så det upp till fastighetsägaren att förhindra detta med staket/grind så att hundarna ej kan springa in på tomten/eller den privata gångvägen och även givetvis hundägarens ansvar att inte deras hund springer in på någons privata tomt. Detta känns dock inte som en kommunal angelägenhet. Skulle problemen med hundar på tomten ej gå att lösa på något annat sätt så är det polisen man får kontakta.

Vi kommer som sagt kontrollera så att soptunnan i parken finns kvar och även se över behovet av ytterligare papperskorgar.

Återkom gärna till mig om jag misstolkat problemet eller om det är något annat.

Med vänlig hälsning

Morgan Olsson

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2018-05-21

Inkomna synpunkter