2018-05-17 Underhåll av vägar

Hej! Jag skulle cykla från Orrefors för en vecka sedan. Hoppades att Banvallen skulle vara farbar. Tyvärr låg det så mycket sten på vägen att jag fick avbryta och cykla ut på den farliga väg 31. Jag har också tidigare år erfarit samma problem med underhållet av den cykelleden. Den här leden är ju ett utmärkt sätt att ta sig fram på med cykel, men tyvärr är inte kvalitén, vad den borde vara. Det är tråkigt, eftersom alternativet är väg 31, där lastbilar och personbilar stryker nära förbi. Den är livsfarlig för cykeltrafik.

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

 

Hej!

Vi är medvetna om problemet, det hela beror på att det översta lagret av grus har blivit så tunt att när man försöker ”sladda” vägen dras det upp större stenar från de undre lagren.

Kommande åtgärd som är planerad under året är att banvallen kommer att ”vältas” för att trycka ner de större stenarna, därefter skall det läggas på ett 70 mm lager med finare material (grus) överst.

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2019-08-01 | skapad: 2018-05-17

Inkomna synpunkter