2018-04-26 Kommunens hemtjänstbilar

Har vissa som kör kommunens hemtjänstbilar kort att slippa hålla hastigheten, såg nu i kväll en som kom från kristvalla hållet runt 20:45 – 21:10 den saktade inte in till 40, utan kom susande i runt 70. Sedan hur svårt kan det vara att använda blinkers för vissa andra kommunbilar.

 

Fredrik Härnby,  Fordonsstrateg har svarat

Hej,

Nej, kommunens hemtjänst har inte några särskilda villkor på sina körkort. Nybro kommun som arbetsgivare är tydliga med att de lagar och regler som gäller i trafiken ska följas och att särskild hänsyn och försiktighet skall vidtas där detta krävs.

Att överträdelser mot lagen sker i Nybro kommuns fordon är oturligt och det är något som vi ser allvarligt på. Kommunen ska vara en förebild för allmänheten, även i trafiken.

Vi kommer att jobba mer proaktivt med att informera om vikten av att följa trafikreglerna för allas trivsel och säkerhet.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Härnby

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2018-05-14

Inkomna synpunkter