2018-04-18 Farthinder på torget

Idioti att göra 30cm höga farthinder , betalar ni för skador på bil som förekommer när man kör över dom?

Morgan Olsson har svarat

Ursäkta det sena svaret.

Nybro kommun har ej några så höga farthinder, de farthinder vi har försöker vi utforma efter gällande riktlinjer, dvs. på ett sådant sätt att en standardbil skall kunna passera utan några skador.

Gatuenheten

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-04-18

Inkomna synpunkter