2018-04-10 Lekplats korsningen Jakobsgatan / Paradisgatan

Lekplatsen skulle behöva en upprustning / förnyelse. Ev med klätterställning och eventuellt lite annan ny lekutrustning samt bänkar och bord att sitta vid.

Thomas Bergström har svarat

Hej,

Tack för din synpunkt. Vi tar med detta till kommande lekplatsutredning.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2018-04-10

Inkomna synpunkter