2018-04-06 Biltrafiken på Storgatan

Undertecknad har under flera år haft synpunkter på Storgatans biltrafik. Jag har alltid tyckt och tycker fortfarande att biltrafiken skall tas bort från Storgatan pga olycksrisken,(det har hänt olyckor), ur miljösynpunkt då det inte är hälsosamt vare sig för de boende utmed Storgatan eller andra att andas in avgaserna från bilarna, att biltrafiken hindrar cykel-och gångtrafikanter, samt handikappade att ta sig över Storgatan, att bilisterna inte har respekterat hastigheten och därmed har olycksrisken ökat, att Nybro är för liten stad för att ha biltrafik mitt i centrum, Inte ens i Kalmar eller större städer förekommer detta. Varför gör man då så här i Nybro? En del köpmän/kvinnor hävdar att de är för biltrafik medan andra tvärtom säger nej till biltrafik på Storgatan. Men varför är det ingen som bryr sig om vad befolkningen i Nybro tycker om detta! Har befolkningen ingenting att säga till om l! ängre? Undertecknad föreslår nu därför att Nybro kommun genomför en folkomröstning i den här frågan så att vi en gång för alla kan få ”svart på vitt”! Trots att biltrafik har varit tillåten så är det ändå många affärer som har gått i konkurs och folk åker till t ex Kalmar i stället. Vad är det då för nytta med att ha biltrafik på Storgatan? Jag anser att endast handikappade eller andra med särskilt tillstånd skall ha rättighet att köra bil på Storgatan! Tidigare har jag även yrkat på att fler träd och buskar skall planteras i centrum och på andra ställen i kommunen för att rena luften, skydd mot översvämningar och för att få ett estetiskt tilltalande centrum!

Komplettering

Vill komplettera min synpunkt om biltrafiken på Storgatan som jag skrev igår, 4/4. Tanken slog mig om Nybro kommun har någon policy för ev besök av terrorister på t ex Storgatan? Förra året var det ju terroristen Akilov som med lastbil körde på en massa fotgängare varav minst fem dog och många skadades. I Nice i Frankrike m fl platser har terrorister försökt köra över och döda folk med lastbilar. Risken för att detta skall hända i Nybro är väl kanske inte överhängande. Men kommunen borde för säkerhets skull ha med även detta i beräkningarna och konsekvenserna av biltrafik på Storgatan och borde göra som i t ex Stockholm och placera stora betongblock och totalförbjuda trafik på Storgatan!

Karin Thyberg har svarat

Hej,

Kommunen avser att utreda frågan utifrån en tidigare motion som inkommit om bilfritt centrum.

Vad gäller fler buskar och träd försöker få med det så att såväl vatten och luft kan renas. Tyvärr är utrymmet begränsat då det finns mycket ledningar i marken.

Vänliga hälsningar
Karin Thyberg

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-04-09

Inkomna synpunkter