2018-03-23 Parkeringsplatser för medarbetare

Behovet av parkeringsplatser kvarstår hos medarbetare i kommunen. Det förekommer fortfarande allt för ofta att man inte får parkering efter klockan 08.00 på morgonen. Fortfarande verkar många parkera på någon av de två kommunala parkeringsplatser när de ska till Kährs eller vuxenutbildningen. När nu kommunen ska låta bygga på parkeringsplatsen var har då kommunen  tänkt iordningställa nya parkeringsplatser?

Carina Åresved-Gustavsson, kommunledningschef har svarat

I samband med översyn av detaljplanen för kvarteret Tor kommer parkeringsfrågan att ses över. I närområdet och på gångavstånd från Balder finns även parkeringsmöjligheter såsom bakom Priems och Stationen. Parkeringsfrågan är också uppe som en motion och som kommer besvaras i kommunstyrelsen i april.

 

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-15 | skapad: 2018-03-23
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 6052 - kategori: 25

Inkomna synpunkter