2018-03-16 Vinterväghållning

Jag har inte varit med om en SÄMRE kommun än Nybro. Vad är pengarna för snöröjning? Förmodligen i chefernas lönekuvert! Jag har haft sådan värk p g a att jag måste spänna hela kroppen för att inte halka, vilket jag har gjort ett antal gånger. Vad tänker ni på? Det verkar som om ni inte är kompetenta till vad ni gör, utan bara PENGARNA! FY SKÄMS! Nybro kommun. Värnar inte om era invånare. Det lilla ni har sandat är RENA SKÄMTET, lite stänk på vissa ställen. När ska ni sanda utanför Tempo i Orrefors? Man får parkera så nära ingången som möjligt vilket även kan hindra andra bilister. FY SKÄMS Nybro kommun!

Thomas Nilsson, gatuingenjör har svarat

Hej!

Vi har tagit emot dina synpunkter angående vinterväghållningen i Orrefors och det är tråkigt att du inte tycker att den fungerar.

Jag har varit i kontakt med entreprenörerna som snöröjer och halkbekämpar i samhället och dessa har gjort vad dom kan för att hålla gatorna i så bra skick som möjligt och vad det gäller ytan vid Tempo så har den varit högt prioriterad.

Om du framöver anser att det behöver snöröjas eller sandas är det bra om vi får veta det just när du upplever att behoven finns för då har vi möjlighet att ta direkt kontakt med aktuell entreprenör för åtgärd. Kontakta då undertecknad eller min kollega Jerry Lindahl, tel 0480-453 43,   jerry.lindahl@nybro.se

Med vänlig hälsning
Thomas Nilsson

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-03-21

Inkomna synpunkter