2018-03-09 Föreställning om Gunnar Theander och Theandermålningen

Till att börja med vill jag tacka kommunchefen Jan Darrell för svaret på mina frågor. Vid en kulturafton som jag har varit inbjuden till av kultursekreterare Barbro Hedenmalm upplyste Pia i Månskensteatern att de skall ha en föreställning som handlar om Gunnar Theander och Theandermålningen.Pjäsen är skriven av Johan Thelin. Vad jag kan minnas så sa hon att föreställningen skulle vara i Theandersalen. Men enligt massmedia skall den vara i Folkets Hus. Enligt min mening är inte detta rätt plats för föreställningen utan det är ju i Theandersalen som denna pjäs passar bäst. Jag undrar därför om Nybro kommun kan hyra Theandersalen av Faroy den 12/10 och vid extraföreställningar? Men förhoppningsvis så har Nybro kommun köpt in fastigheten innan den 12/10.!

Barbro Hedenmalm, kultursekreterare har svarat

Hej!

Kulturutskottet har fått in en ansökan från Månskensteatern om att få framföra folklustspelet ”Nybro i mitt hjärta” på Kulturhuset Kristallen i Nybro. Manuset bygger på Nybros historia, händelser och personer som varit avgörande för Nybro och de finns representerade på Theanders fresco-målning i Stadshussalen. Johan Thelin har skrivit manus på uppdrag av Månskensteatern.

Sex föreställningar är planerade i oktober månad och man tänker sig ha ett orkesterdike med riktiga musiker framför scenen i Kulturhuset. Troligtvis har du missförstått Månskensteaterns uppgifter om val av scen eftersom det varken finns scen eller möjlighet till orkesterdike i Stadshusalen. Månskensteatern har själva valt vilken scen de vill spela folklustspelet på, kommunen har inte påverkat deras beslut.

Med vänliga hälsningar,
Barbro Hedenmalm

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-03-14

Inkomna synpunkter