2018-02-27 Snöröjning

Hej.

Får man ens kalla det snöröjning när barnen ska till skola och det är 30-40 cm snö. Ska tillägga att vi har ett barn som sitter i rullstol, vilket gör det omöjligt att ta sig fram på dessa vägar.

Jag har under 9 års tid fått ringa och fråga när ska det skottas utanför oss?

Svar: Vi har inte lagt någon prioritering på den gatan, den tas i turordning.

(När dom får reda på att vi har en son som sitter i rullstol brukar det gå snabbt, men det är glömt redan till nästa snöfall). Jag tycker att ni politiker som sitter och bestämmer kring budgetar hit och dit ska skaffa er lite erfarenhet kring ämnet innan ni tar det på ert ansvar.

Köp in en rullstol och sen försök att ta er två meter med den i detta snödjup.

Bortförklaringar och att skylla på varandra är det vanligaste man blir bemött med.

Skärpning…

Magnus Schön, Verksamhetschef Mark och Service har svarat

Hej!

Tack för din synpunkt. Jag förstår du upplever svårigheter med den vinter vi fått på halsen. När det kommer så mycket snö under en så kort period tar allt längre tid än annars och därmed släpar vissa områden efter. När vi kommer fram till en viss gata är alltid svårt att svara på. Torget och gatorna kring centrum prioriteras, precis som räddningstjänst/polis, äldreboenden och förskolor. Samma sak gäller de större vägarna med mycket trafik. Villaområden har lägre prioritet. Något tidsschema finns inte utan de olika områdena tar den tid de tar.

Det är naturligtvis beklagligt när någon med en viss typ av handikapp blir drabbad på det sätt du beskriver, men här blir det väldigt svårt för oss som utför vinterväghållningen att ha kontroll på alla med speciella behov av framkomlighet runt om i kommunen och göra en speciell prioriteringslista utefter detta. Snöröjningsarbetet måste börja i rätt ände annars riskerar allt ta så mycket längre tid än annars och då drabbas alla, oavsett man är rörelsehindrad eller ej.

Vi gör vårt bästa för att så många som möjligt skall få just ”sin” väg röjd inom en rimlig tid. Så som snön vräkt ner de sista dagarna är det dock något av en utmaning att få alla nöjda men vi jobbar vidare med vinterväghållningen så länge det behövs.

Med vänlig hälsning
Magnus Schön

Komplettering från synpunktsinlämnaren

Förstår att det varit svårt med snön som kommit, tillhör inte det vanliga.

Men att skotta vår gata som sista gata i Hanemåla då ni vet om vår situation är för mig obegripligt. Då får ni vackert informera skolor att våra barn inte kan ta sig till skolan och taxi att dom inte kommer att kunna köra fram till vårt hus.

Idag var första dagen vi fick plogat på förmiddagen, dock 1 timme efter skolstart.

Svar från Magnus Schön, verksamhetschef Mark och service

Hej igen och tack för du hör av dig. Beroende på vilket område det gäller, så är det antingen kommunen själva, eller någon av underentreprenörerna som röjer området. Att det upplevs att vi kommer för sent då många har tider att passa är naturligtvis väldigt beklagligt. Vi kommer i natt (fredag 2 mars) komma igång vid 02-tiden och hoppas att vi hinner klart till folk skall iväg till jobb/skola/annan aktivitet på morgonen. Vi gör så gott vi kan för att hinna med. KLT har vi haft kontakt med angående snösituationen och de väljer idag att ställa in skolskjutsarna.

Det är som sagt många som hör av sig och vill att just deras gata skall prioriteras, av olika orsaker, men här gör arbetsledningen och chauffören en bedömning av hur de olika områdena skall röjas för att det skall bli så tidseffektivt som möjligt. Att det kan uppstå förseningar i rådande väglag hoppas jag de flesta kan ha en förståelse för.

Med vänliga hälsningar
Magnus Schön

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-02-27

Inkomna synpunkter