2018-02-22 STORA HOTELLET OCH THEANDERMÅLNINGEN

Undertecknad har skrivit en del synpunkter och insändare i detta ämne och jag började redan 2015 och då var jag politiker. Nyligen kom det in en synpunkt till från en annan Nybrobo och kommunchefen Jan Darrell svarade då bland annat att kommunen söker en framkomlig väg. Vilken då om man får fråga? Jan Darrell ansåg att privata fastighetsägare får avgöra Stora Hotellets framtid. Jan Darrell menar att fokus ligger på äldreboende, skolor och förskolor. Men nu tycker undertecknad att det är hög tid att sätta fokus på den sedan länge eftersatta kulturen i Nybro! Kulturen är viktig för människors hälsa och har större betydelse än kommunen kan tro. När nu Jan Darrell och politikerna i Nybro är så medvetna om att Nybroborna liksom jag själv så gärna vill att Theandermålningen skall behållas i kommunens ägo så borde det i hög grad även ligga i Nybro kommuns intresse att göra allt för att behålla och bevara målningen i fråga!

Varför är Nybro kommun så ointresserade av att köpa tillbaka Stora Hotellet och därmed få tillgång till den unika och vackra Theandermålningen? Målningen har även uppmärksammats i utlandet och det finns en video på Youtube om bland annat målningen och andra aktiviteter i Nybro. Detta var bra reklam för Nybro. Nybro kommun säger sig ju vara så intresserade av att marknadsföra Nybro. Då tycker jag att kommunen snarast möjligt gör allt för att köpa tillbaka fastigheten inklusive Stora Hotellet och Theandermålningen.

Där kan kommunen ha guidade turer för turister och andra intresserade och de kan samtidigt få bo på hotellet och få mat och Theandersalen passar även utmärkt till kommunfullmäktigemöten, konserter och dans med mera.

Det tog 12 år för Gunnar Theander att måla detta konstverk och man kan räkna in ytterligare år för förberedelser med skisser etc. Nybros historia börjar i mitten på målningen på 1770-talet då det byggdes en bro över Visebäcken. Detta blev upphovet till Nybro. Målningen blev ett oförglömligt minne över konstnären och hans hembygd. Detta borde Nybro kommun sätta stort värde på och göra allt för att behålla målningen i kommunens ägo. Inte ens en staty har Nybro velat hedra konstnären med. Men författaren Runer Jonsson har åtminstone fått ett vikingaskepp uppfört till minne av boken Vicke Viking. 2016 var det 100 år sedan Runer Jonsson föddes. Gunnar Theander blev 81 år. Den 9 augusti är det 124 år sedan Gunnar Theander föddes Det finns visst också en poet vid namn John Andersson från Nybro som också borde uppmärksammas!

Jan Darrell, kommunchef har svarat

Hej!

Du har lämnat synpunkter på att kommunen bör köpa f d Stora Hotellet samt på tidigare mitt svar på liknande synpunkt.

För egen del delar jag uppfattningen att kultur är viktigt men fullmäktige fördelar budgeten mellan många behövande verksamheter och tvingas prioritera. När jag skriver att vi måste fokusera på förskolor, skolor och äldreboenden så är det inte för att välja bort kultursatsningar, men antal äldre, barn och elever ökar i en takt som gör att vi i första hand bör välja satsningar på deras lokaler. Att köpa tillbaka f d Stora Hotellet är en investering som bara kan ske om köpeskillingen ligger på rimlig storlek och den nivån har vi inte lyckats nå. Dessutom fordras troligen omfattande renovering av fastigheten som tillkommer som ytterligare kostnad innan den kan användas till någonting alls.

Du skriver att Theandermålningen måste behållas i kommunens ägo. Det är bra om alla vet att den inte ägs av kommunen. Den såldes tillsammans med fastigheten. Om det var bra eller dåligt kan jag inte bedöma men vi måste förhålla oss till att det är så. Den är alltså privatägd.

2018-02-26 Komplettering av frågor från synpunktsinlämnaren

2018-02-22 lämnade undertecknad in ytterligare en synpunkt angående Stora Hotellet och Theandermålningen. Svar fick jag av kommunchef Jan Darrell 2018-02-23. Jag tackar för snabbt svar, men detta svar gjorde mig och säkert många andra mycket ledsen för det visar hur ointresserade Nybro kommun är av konst i allmänhet och kultur i synnerhet. Nybro kommun inser tyvärr inte att målningen säkert är värd sin vikt i guld, kanske i mångmiljonbelopp. Det gör mig också mycket ledsen att inte kommunen har värdesatt det arbete som konstnären lade ner på mästerverket för det tog ju tolv år för honom att måla fresken inklusive förarbete i flera år med skisser etc.

Jan Darrell säger att konstverket är privatägt. Vem/vilka äger frescomålningen nu? Massmedia har sökt Faroys platschef för att fråga om och när konstverket kan visas men fick inget svar. Undertecknad undrar nu därför om det verkligen är Faroy som äger konstverket? Jag undrar också om Nybro kommun har tagit kontakt med näringslivet, t ex Lions, Rotary med flera och frågat dem om de är intresserade av att köpa tillbaka konstverket? Jag tog för några år sedan kontakt med Nybro Konstförening men fick aldrig något svar om hur de ser på saken (målningen).

När det gäller renovering av hotellet måste det väl ändå bli billigare att renovera än att bygga ett nytt hotell? Kommunen kan ju även lägga ut anbud till olika entreprenörer och jämföra priserna. Allt går om viljan finns. Om kommunen hade lyssnat på mig på ett tidigt stadium och ordnat asylboenden på annat sätt så hade väl inte så mycket inredning blivit förstörd och det hade inte behövt kosta kommunen så mycket. Till sist undrar jag hur mycket det skulle kosta för kommunen att köpa tillbaka hotellet och förhoppningsvis även Theandermålningen?

Jan Darrell, kommunchef har svarat

Svar på dina frågor.

Vem/vilka äger frescomålningen nu? Den ägs av fastighetsägaren eftersom fresken är målad på en vägg inne i huset.

Jag undrar också om Nybro kommun har tagit kontakt med näringslivet, t ex Lions, Rotary med flera och frågat dem om de är intresserade av att köpa tillbaka konstverket? Nej. Man kan inte köpa en vägg inne i ett hus utan att köpa hela huset.

När det gäller renovering av hotellet måste det väl ändå bli billigare att renovera än att bygga ett nytt hotell? Nej det är inte säkert, det beror på omfattningen av renoveringen och husets driftsekonomi. Ett nybyggt kan bli billigare än ett gammalt.

Om kommunen hade lyssnat på mig på ett tidigt stadium och ordnat asylboenden på annat sätt så hade väl inte så mycket inredning blivit förstörd och det hade inte behövt kosta kommunen så mycket. Det var inte kommunen som drev asylboendet, det var Migrati0nsverket. Kommunen hade inget med asylboendena att göra.

Till sist undrar jag hur mycket det skulle kosta för kommunen att köpa tillbaka hotellet och förhoppningsvis även Theandermålningen? Det kan bara fastighetsägaren svara på.

 

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-20 | skapad: 2018-02-23
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5982 - kategori: 25

Inkomna synpunkter