2018-02-13 Bristen på snöröjning

Kolla gärna bristen på snöröjning ? Varför är den så dåligt skött ? Vi bor i Pukeberg och då kan man behöva terräng gående fordon . Kolla korsningen Malmgatan o farleden ner till bruket . Är pengarna slut ?? Eller saknas kompetens ??

Magnus Schön, verksamhetschef  mark och service har svarat

Hej,

Tack för synpunkten. Vi sköter vinterväghållningen efter de direktiv som är tagna av Kommunfullmäktige. Vi är nu i dagarna ute och röjer undan snövallar, modd och breddar våra vägar runt om i kommunen. Det är dock svårt att få vägbanan helt ren från is och snö då det är hårt packat på många platser, men vi gör så gott vi kan. Korsningen du nämner skall nu vara i bättre skick och Pukebergsgatan, ner mot bruket, har vi kört igenom på nytt.

Med vänliga hälsningar

Magnus Schön

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2018-02-13

Inkomna synpunkter