2018-02-06 Undermåligt plogat

Att stadens mindre vägnät är undermåligt plogat . Ojämnheter, skarvar och gupp . Det är en omöjlighet att cykla.( Men jag vill också poängtera att många cykelvägar är jättebra plogade.) I bilen klarar man sig men man bör ha njurbälte på. Kunde önska att ” snösvängen ” kunde vara ute lite tidigare vid ymniga snöfall. Är det budgeten som är otillräcklig ??

Leif Karlsson, enhetschef Mark och Service har svarat

Hej och tack för din synpunkt!

Det är alltid en bedömning som ansvarig gör när och hur mycket resurser som ska kallas ut i snösvängen och visst är det lättare att med facit i hand avgöra om det var rätt åtgärder som vidtogs. Vi håller nu på att ta bort/jämna till så mycket det går.

Med vänliga hälsningar

Leif Karlsson

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2018-02-06

Inkomna synpunkter