2018-02-05 Synpunkt om att utveckla och förbättra den kommunala musikskolan

Undertecknad har haft en hel del synpunkter angående önskemål om att etablera en symfoniorkester i Nybro. Jag har fått svar på några av mina frågor av kulturskolechefen Thomas Björklund/Svensson. Men då Thomas är relativt ny har han ännu inte kunnat sätta sig in i hela verksamheten och visste inget om t ex Theandermålningen. Jag hoppas att Thomas efter mitt mail nu har förvissat sig om vilken utmärkt lokal Theandersalen är för konserter, dans, fullmäktigemöten mm. Till sist undrar jag om Nybro kommun har ansökt om medel från statens kulturråd för att utveckla och förbättra den kommunala musikskolan? Det behövs t ex fler lärare på de flesta instrument och det behövs lärare med rätt kompetens. Detta är ett måste om en symfoniorkester skall kunna bildas och om eleverna skall få de kunskaper som de är berättigade till.

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-02-13

Inkomna synpunkter