2018-02-05 Snöröjning

Hej! Jag har för några år sedan när det var mycket snö gnällt på snöröjningen. Jag bor på näsmansväg! Jag fick då veta att det var ny upphandling! Problemet är att när snöbil/skrapa kommer så hamnar all snö på min sida. Det tar mig två tim för att få bort isflak och snö så att jag får ut bilar och att posten kan komma åt brevlådan. Det bor en del gamla människor på gatan med. Den snöröjning som bedrivs är inte okej!!! Det finns idag maskiner som är anpassade till gator och bostadsområde!!! Idag fick familjen ställa in det vi hade planerat för jag fick stå två tim med att röja upp! Ute på gatan ser jag fortfarande grannarna röja isflak!!!

Leif Karlsson, enhetschef Mark och Service har svarat

Hej och tack för din synpunkt på snöröjningen!

Jag har full förståelse för att detta skapar en hel del extrajobb vad det gäller snöskottning, men det är fastighetsägaren som är ansvarig för att öppna och vidmakthålla kör- och gångbaneförbindelse mellan körbana och fastighet. I vissa områden kommer det, beroende på gatans utformning och möjligheter att lägga upp snön, bli ofrånkomligt att snövallar byggs upp längs med fastigheterna. Vi gör det vi kan för att undvika detta, men som nämnt är detta inte möjligt på alla platser.

Med vänliga hälsningar

Leif Karlsson

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2018-02-06

Inkomna synpunkter