2018-02-02 Skräpigt vid Norra Esplanaden

Vid dagens promenad på N Esplanaden konstaterade jag att infarten från Alsterbro ser för gräslig ut från Berggatan och en bit längre fram, fullt med sly och skräp ingen vacker syn för dom som kommer norr ifrån. Vidare sä vore det trevligt om man sopade både gatan och trottoaren från parkeringen på Oxbacken till Långgatan samt städade upp i häcken och runt återvinningen.

Morgan Olsson, gatuchef har svarat

Hej!

Jag har vidarebefordrat synpunkten till Mark- och Service som kommer kolla upp nedskräpningen och behovet av sopning.

Vad gäller den generella sopningen (borttagandet av sand och grus efter vintern)  av gatorna så sker den någon gång under perioden mars – maj.”´´

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-02-06

Inkomna synpunkter