2018-01-31 Ensamkommande barn

Kommunchefen skriver i ett svar här på synpunktshanteringen att kommunen inte ville utsätta BARN för en rättsprocess med allt vad det innebär. Efter lite efterforskning så här jag nu fått till mig att berörda Afganska medborgare nu bor på förläggning i Orrefors. Jag vill veta vilka födelseår dessa berörda ”barn” har? Ensamkommande barn bör väl inte på förläggningen i Orrefors?

Gudrun Johnsson, socialchef, har svarat:

Ensamkommande barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar är kommunens ansvar och bor på HVB hem till dess att de fyller 18 år.  De ungdomar som bor i Orrefors är myndiga och har fått ett avslagsbeslut. Det är Migrationsverket som ansvarar för boendet i Orrefors.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2018-01-31

Inkomna synpunkter