2018-01-23 ANGÅENDE BESLUT ATT AVSKEDA EN BEHANDLINGSASSISTENT

Hur kan man rättfärdiga sitt beslut att avskeda behandlingsassistenten då det kostade oss skattebetalare 1 miljon? Det står i tidningen att dom avstod domstol på grund av att det skulle kosta tid och resurser, skitsnack! Jag är övertygad att det hade varit billigare än en miljon! Personalchefen säger att det inte finns någon dom på att kommunen gjort fel. Dock tycker jag att om man fattar ett beslut som visar sig kosta en miljon utan att man får något för sin miljon så har man gjort fel.

Hänsynsaspekten personalchefen nämner köper jag inte heller, varför låter man inte ungdomarna bo kvar i Nybro kommuns regi i väntan på beslut från Migrationsverket om man tycker att hänsynsaspekten är viktig? Det hade i mina ögon varit att visa hänsyn! Om jag fattar ett beslut som kostar min arbetsgivare 1 miljon utan att vi får något för det så är jag övertygad om att jag får sparken. Varför gäller det inte i er skyddade verkstad inne på Balder? Någon måste vara ansvarig för beslutet? Vem fattade beslutet om avsked av behandlingsassistenten?

Jan Darrell, kommunchef har svarat

Allt sedan händelsen blev känd för kommunledningen har den utretts i flera steg, först självklart gjordes en kartläggning av själva händelsen och sedan ett antal avstämningar mellan personalavdelningen och Sveriges Kommuner och Landstings rättsexperter.

Personalchefen Mats D. har delegation på att fatta beslut om avsked (efter samråd med berört presidium, i detta fallet IFNs) och vägen fram till beslutet kantades av ett antal avstämningar dels på varje KSAU (som är personalmyndighet i Nybro kommun) dels med mig och vårt KS-presidium. Mats har skött utredning och beredning professionellt.

Händelser som denna är inte enkla. Händelseförloppet finns det vittnen till, några av dem är barn. Vår bedömning tog utgångspunkt i dessa barns exeptionella situation som kräver ett särskilt gott och lämpligt bemötande av personalen. Oaktat hur händelsen utlöstes är beteendet helt oacceptabelt. Detta fann vi stöd för i samtalen med SKL. Mats höll KSAU och mig fortlöpande informerade under hela förloppet.

Efter den centrala förhandlingen (som ju Nybro inte själva deltar i) förmedlade SKL till oss att en fortsatt process i arbetsdomstolen i så fall var nästa steg. I en sådan process skulle sannolikt barnen kallas som vittnen. Bedömningen kring hur domstolens slutsats skulle bli bedömde vi till 50/50 och hade då att välja på att ta processen eller avstå. Av hänsyn till vittnen och en samlad helhetsbedömning gjorde att vi valde att inte gå vidare trots att vi i sak inte ändrat uppfattning. En fällande dom hade dessutom kunnat bli dyrare än en överenskommelse. Det finns alltså ingen dom som säger att Nybro kommun fattat ett felaktigt beslut.

Det är alltså inte föreståndaren som äger möjlighet att vidta åtgärder kring avsked. Det är personalchefen på delegation. Och några åtgärder visavi denne är inte aktuellt. Orsaken beskriver jag också ovan.

 

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-17 | skapad: 2018-01-24
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5872 - kategori: 25

Inkomna synpunkter