2018-01-19 KONSUMENTVÄGLEDNING OCH SERVICEANDAN

Hej!

Tycker det här är väldigt dåligt: Har skrivit epost till konsumentvägledningen 2017-12-06 angående ett problem med KSRR efter att ha kontaktat ”hallå konsument” i denna fråga. Har inte fått den minsta reaktion från Nybro kommun. En epost till kommunchefen Jan Darell 2017-12-15 om denna dåliga serviceandan (efter jag måste läsa om en ny organisation av konsumentvägledningen i Barometern) har inte heller utlöst någon reaktion. När blir det nu något ställningstagande? Tyvärr inte första gången jag upplever såna saker med Nybro Kommun.

Kristian Lund, administrativ chef har svarat

Konsumentvägledningen är numera överflyttad till Kalmar och den brevlåda som gick till konsumentrådgivningen är borttagen (dock gallrad innan borttagandet). Vi vet inte vad som kan ha gått fel, vi känner inte igen att vi fått in ett brev från er i detta ärende.

Lämpligt nu är att Ni vänder Er till konsumentvägledare Leif Holmström i Kalmar som numera även hanterar konsumentärenden för Nybro kommuns räkning.

 

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-17 | skapad: 2018-01-19
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5853 - kategori: 25

Inkomna synpunkter