2018-01-12 GÖRA OM STORA HOTELLET TILL ETT NYTT KULTURHUS

Tidigare har jag haft synpunkter på Stora Hotellet där jag (och många med mig) haft önskemål om att Nybro kommun skall köpa tillbaka Stora Hotellet och därmed få behålla den vackra Theandermålningen. Efter att ha varit inbjuden till en kulturafton i Folkets Hus i onsdags fick jag en ny idé. Varför inte göra om Stora Hotellet till ett nytt kulturhus? Folkets Hus är en byggnad i förfall och lokalen för fullmäktigemöten är urtråkig. Med en svart bakgrund är det inte lätt för fullmäktigeledamöterna att se ljust på tillvaron och fatta rätt beslut. Ventilationen i Folkets Hus är inte heller den bästa. Det märker jag som är allergiker/astmatiker.

Förr när undertecknad var politiker mellan 1994-1998 var det trevligt att gå på fullmäktigemötena när man hade den vackra Theandermålningen att titta på. En annan anledning till att jag tycker att före detta Stora Hotellet skulle göras om till kulturhus är att Theandersalen passar utmärkt till konserter, då det är högt i tak och akustiken är mycket bra till skillnad från Folkets Hus.

Det var mycket konserter förr i Theandersalen. På kulturaftonen i onsdags framträdde den duktiga Månskensteatern och de berättade att de skall ha en teaterföreställning i Theandersalen i oktober. Det är alltså fler än jag som har insett värdet av att bevara Theandersalen. Jag vet att många Nybrobor liksom pensionärsorganisationer också tycker att kommunen borde köpa tillbaka den här fastigheten. Om kommunen fortfarande anser att det är olämpligt att ha ett hotell centralt så kunde väl kommunen åtminstone behålla fastigheten som ett kulturhus?

Jan Darrell, kommunchef har svarat

Fastigheten ”Stora Hotellet” är som vi alla vet privatägd. Fastighetsägaren har nyligen kontaktats av Nybro kommun men begär ett pris som omöjliggör för kommunen att köpa tillbaka det. Huset var redan då det köptes av nuvarande ägare i stort behov av underhåll och de senare årens användning har ökat det behovet.

Att göra om byggnaden till kulturhus är dessutom en tillkommande utgift vilken i jämförelse med de stora behov av underhåll av befintliga kommunala verksamhetslokaler samt uppförande av nya förskolor, skolor och äldreboenden inte är möjlig att prioritera. Ska kommunen köpa tillbaka fastigheten måste de ske till ett pris som möjliggör för en näringsidkare att hyra lokalen från kommunen (via dess fastighetsbolag) och starta upp exempelvis en ny hotell- och restaurangrörelse. Vi föredrar dessutom att en sådan uthyrning i så fall görs av en privat fastighetsägare. Ett nytt kulturhus kan därför tyvärr inte ses som ett ekonomiskt möjligt alternativ.

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-17 | skapad: 2018-01-17
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5848 - kategori: 25

Inkomna synpunkter