2018-01-09 Önskemål om symfoniorkester

2017-11-30 lämnade undertecknad in en synpunkt angående önskemål om en symfoniorkester i Nybro. Detta fanns en gång i tiden. Den dåvarande orkestern startade 1979. Idag har jag talat med kulturskolans chef Thomas Björklund/Svensson som menade på att det skulle behövas en kultursamordnare samt även andra personer som kunde vara behjälpliga , t ex Urban Lindahl,(skolsamordnare), samt Yvonne Strand som är förvaltningschef på musikskolan. Thomas skulle även tala med Kajsa Boström som är dirigent och utvecklingsledare på musikskolan i Kalmar. Undertecknad undrar nu med anledning av detta om Nybro kommun kunde rekrytera en kultursamordnare som kan hålla ihop alla trådar som ”spindeln i nätet”? Det skulle i så fall vara lättare att starta upp en symfoniorkester kanske redan om ett år om allt går som planerat. Thomas efterlyste även ett samarbete med Emmaboda kommun. Jag blev väldigt glad över den respons jag fick från Thomas över att starta upp en ny symfoniorkester i Nybro och de idéer och förslag som Thomas redovisade. Även jag har många idéer och visioner inför framtiden. En symfoniorkester med en bred repertoar kan spela i många musikaliska sammanhang som skulle kunna gynna hela Nybro kommun, t ex i Pukeberg, Qvarnaslät, Folkets hus,(revy, teater mm), kyrkorna mm. En önskedröm skulle vara att Stora Hotellet återinköptes så att konserter kunde hållas i stadshussalen där det är så bra akustik och där även fullmäktigemöten kan hållas som på den ”gamla goda tiden”. Att det även finns en fin Theandermålning att titta på gör knappast saken sämre. En annan önskan som undertecknad har är att kulturveckan skall återinföras igen där alla föreningarna i Nybro kan få visa upp sig allt från musik till teater och annan kulturverksamhet. (I Kalmar finns en motsvarighet fast under hösten) I Nybro har kulturveckan förr varit under våren. Undertecknad blev vid förra valet nominerad till bl a kulturutskottet och fick sedan veta att utskottet skulle läggas ner. Döm om min förvåning när jag läste i tidningen att utskottet fortfarande finns kvar. Tänk vad mycket nytta jag kunde ha gjort där under alla dessa år. Vad jag kan se har ingenting gjorts under de här åren som har gagnat kulturen i Nybro. Nu är det hög tid att ändra på detta! Det finns många kulturarbetare som skulle kunna samarbeta mot ett gemensamt mål, t ex en symfoniorkester. Rom byggdes inte på en dag. Men om vi börjar här och nu redan idag så kanske vi kan ha en preliminär symfoniorkester redan om ett år. Det gäller bara att vara målinriktad och inte vara rädd för att arbeta. Undertecknad hjälper gärna till.

Thomas Björklund Svensson, kulturskolechef har svarat

Även jag som kommunens kulturskolechef tycker att en symfoniorkester eller annan ensemble i liknande besättning skulle vara bra för kulturskolans elever att växa upp till och i.

Som hörnstensbygge till denna ensemble är det viktigt att ha fungerande undervisning i stråk, blås, slagverk och mallets mm. Detta pågår, med t ex en nystartad stråkverksamhet som drivs med statliga pengar och som så småningom behöver komma in under kommunens budget.

För att själva ensemblen sedan ska kunna startas och fungera så behövs en resurs utöver de som finns på kulturskolan med adekvat kompetens i såväl ensembleledning och administration av en större orkester. När detta bör ske är ställt mot, i min verksamhet, när vi har ett elevunderlag, för ändamålet anpassad verksamhet och intresse föreligger. Huruvida  resursen ska stå under kulturskolan är en inte alldeles enkel fråga att rakt besvara, jag får utreda och återkomma med mina synpunkter.

I frågan om Stora hotellet som kulturhus får jag passa på frågan då jag inte har någon relation till den byggnaden då jag fortfarande är ny i kommunen.

Mvh
Thomas Björklund Svensson
kulturskolechef
Nybro Kulturskola
tel 0481-453 77

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-01-16

Inkomna synpunkter